SOS Šumavsko

Ústav Šumavsko vznikl v počátkem roku 2017 zapsáním do Rejstříku ústavů. Hlavním iniciátorem vzniku a zároveň i zakladatelem je MAS Šumavsko, z.s..

Vznikli jsme za účelem rozvoje podpory sociální oblasti na místní i regionální úrovni. Svou činností budeme podporovat spolupráci mezi občanskými iniciativami, neziskovými organizacemi, veřejnou správou a samosprávou i podnikatelský sektorem.


Facebook