Publikováno: 6. 12. 2018 | Zpět

V pondělí 3.12. jsme se opět setkali v Diakonii Blanka se seniory. Předškoláci z pobočky NADĚJE v Písku přišli na návštěvu před Vánoci a potěšit se svým pásmem z podzimních, mikulášských a vánočních básniček.

Pásmo přednášejících a zpívajících dětí ve věku 3 – 5 let proběhlo za pomoci lektorky předškolního klubu. Jiné prostředí, první vystoupení před obecenstvem letošní školní rok, tréma, nové děti a jejich nízký věk, to vše se podepsalo na dětském projevu, který byl poněkud nesmělý. Ale i tak se děti líbily. Senioři pomohli se zpěvem známých dětských a lidových písniček. Následovaly aktivity seniorů a dětí na jemnou motoriku, rozhovory a spolupráce. Se seznamováním s dětmi i aktivitami ochotně pomohly všem studentky místní zdravotnické školy, které tu byly na praxi.

Ukončením společných chvil bylo rozdávání vlastnoručně vyrobených přání k Vánocům, které děti předaly babičkám a dědečkům, jak jim v klubech říkají. Přání od dětí dostali i zaměstnanci a praktikantky. Všichni se těší na další vystoupení. Děti si připraví se svými lektorkami další pásmo a zase Diakonii navštíví.

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží