Publikováno: 7. 12. 2018 | Zpět

Mikulášská besídka, kterou spolek NADĚJE každoročně pořádá pro děti středisek, je již letitou tradicí. Druhým rokem nám letos pomáhali dobrovolníci z Bonumu. Na středisku Svatoplukova se sešly děti z PK Chaloupka a za nimi přišly děti z Nábřeží, z PK Margaretka. Organizátory neprovázel strach, že by mohlo přijít víc dětí a nadílky by bylo málo. Rodiče si předem rezervovali a zaplatili pro své děti baličky se sladkostmi a ovocem. I letos přišla za dětmi známá trojice, čert, Mikuláš a anděl. Děti se bály, ale anděl je milými slovy provázel celým dopolednem a čert se schoval za Mikulášův plášť, aby i menší děti mohly v doprovodu maminek předvést, co zvládnou a co si pro Mikuláše připravily. Větší děti zazpívaly písně nebo řekly básničky o Mikuláši a čertech v doprovodu maminek nebo s lektorkou předškolního klubu. Tu a tam dětem vypadla paměť trémou, ale jinak si Mikuláš vyslechl pestrou škálu básní a písní. Tu a tam pomohly maminky, aby se čert nemusel zlobit, že děti nechtěly nic přednášet nebo zpívat. Těm, kdo nic neřekl nebo nepřišel před Mikuláše totiž hrozilo, že půjdou domů bez balíčku. Naštěstí se tak nestalo, i když některé maminky převzaly pro svá zlobivá dítka i uhlí a brambory. Mezi dětmi  byl docela zlobivý chlapec a čert si ho chtěl vzít do pekla v pytli, ale domluvili se, že pokud se do příštího roku nezlepší, že čertovi nezbude nic jiného, než ho v pytli do pekla na službu u kotle odnést. Na závěr proběhlo společné fotografování a pak se známá trojice vydala na cestu za dětmi do Purkratic. Zde proběhla besídka s Mikulášem v obdobném duchu.

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží