Publikováno: 15. 10. 2018 | Zpět

Své připomínky zasílejte na e-mailovou dolanska@massumavsko.cz nejpozději do 26. října 2018 do 12.00 hodin.

Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Prachatice pro rok 2019 K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ