Publikováno: 23. 10. 2018 | Zpět

Své připomínky zasílejte na e-mailovou dolanska@massumavsko.cz nejpozději do 31. října 2018 do 12.00 hodin.

"AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK na rok 2019“ k připomínkování.