Publikováno: 21. 1. 2019 | Zpět

V rámci projektu "Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice" proběhlo v druhém pololetí roku 2018 šetření mezi uživateli sociálních služeb.

Výsledky z tohoto šetření v podobě analýzy zveřejňujeme zde:

Analýza uživatelů sociálních služeb KPSS ORP Prachatice