Publikováno: 30. 1. 2019 | Zpět

Zde můžete shlédnout krátkou reportáž k projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006580, který je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

https://www.facebook.com/1313801618762055/videos/602278253561180/