Publikováno: 10. 12. 2018 | Zpět

Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Písek pro rok 2019 byl dne 6. prosince 2018 schválen zastupitelstvem města Písek. Dokument vznikl v projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006529, který je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Písek pro rok 2019