Publikováno: 4. 2. 2019 | Zpět

První únorový den se poprvé v tomto roce sešla pracovní skupina Senioři komunitního plánování sociálních služeb na Prachaticku. Úvod jednání zpestřilo zahájení výstavy seniorských obrázků SeniorPointu Prachatice. Předmětem jednání za hojné účasti zástupců poskytovatelů, uživatelů, ale i zadavatelů sociálních služeb bylo seznámení s výsledky analýzy a šetření mezi uživateli sociálních služeb z cílové skupiny Senioři, které odprezentovala vedoucí pracovní skupiny Andrea Tajanovská. Dalším bodem jednání byla tvorba SWOT analýzy a diskuse nad slabými, silnými stránkami seniorské problematiky ve vztahu k sociálním službám na Prachaticku.

Jednání se uskutečnilo v Domově pro seniory Pohoda v Netolicích. Přítomné hosty přivítal jak ředitel domova Jiří Vít, tak starosta města Netolice Vladimír Pešek.

Výstupy jednání budou sloužit jako podklad pro nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Prachatice na roky 2020 – 2022. Další jednání pracovní skupiny se uskuteční v březnu 2019.

Akce se konala v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice, který je financovaný z Evropské unie.