Publikováno: 6. 2. 2019 | Zpět

V loňském roce byl aktualizován Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice. Dokument je výsledkem činnosti 4 pracovních skupin, jejich členové se pravidelně scházejí a monitorují situaci v sociální oblasti a nastavují jednotlivé aktivity tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám především uživatelů sociálních služeb. Do plánu se tak dostalo několik nových aktivit, jak od stávajících tak i od nových poskytovatelů sociálních i doprovodných služeb.

Na Strakonicku je nově poskytována odlehčovací služba Domácího hospice sv. Markéty, jejich služby jsou určeny rodinám, které potřebují dopomoci s péčí o svého blízkého, či poskytnout podporu rodině v době umírání blízkého.

Dalším novým poskytovatelem je Kotva při strakonické nemocnici, z.s., která plánuje v letošním roce v prostorách nemocnice ve Strakonicích zřídit domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem. V domově pro osoby se zdravotním postižením budou poskytovány pobytové služby osobám bez přístřeší a sociálně vyloučeným, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem pak bude podporou pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, dále osobám se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž tito lidé potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Novou službu zajistí i stávající poskytovatel FOKUS Písek, z.ú.. Otevřeno bude centrum duševního zdraví, které pokryje region komunitní zdravotně-sociální službou, jíž bude poskytovat multidisciplinární tým složený z psychiatra, psychologa, zdravotních sester a sociálních pracovníků.

Jak již bylo výše uvedeno, akční plán se netýká pouze služeb sociálních, ale i doprovodných. Za ně budou nové aktivity zaměřeny na podporu náhradní rodinné péče organizací PREVENT 99 z.ú. a dále pak i na podporu pečujících osob.

Akční plán byl aktualizován v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice“ jehož je Město Strakonice partnerem.