Publikováno: 15. 6. 2018 | Zpět

Veřejné setkání  projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“ proběhlo 13. června 2018 v prostorách písecké Sladovny.
Akce se zúčastnilo bezmála 30 osob z řad poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb na Písecku.
Cílem setkání bylo představení projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“ a jeho aktivit.

Přítomní se dále dozvěděli informace o významu a cílech komunitního plánování sociálních služeb, o historii plánování sociálních služeb pro ORP Písek. Zástupci poskytovatelů sociálních služeb představili svoji činnost a své služby poskytované na území Písecka. Příjemných zpestřením akce bylo taneční vystoupení devčat z Naděje.

Poděkování za dosavadní činnost a dobrou práci vyjádřila starostka města Písek paní Mgr. Eva Vanžurová, která je členkou řídícího týmu projektu.

V závěru setkání vyzvala manažerka projektu Bc. Markéta Kovářová k aktivní spolupráci všechny zájemce o účast na procesu plánování sociálních služeb. Tito se v průběhu následujících měsíců budou scházet v pracovních skupinách a společně tvořit strategii rozvoje sociálních služeb na území ORP Písek.

Další zájemci o účast na tomto procesu mohou kontaktovat:
Bc. Markétu Kovářovou (kovarova@massumavsko.cz, 730 870 048 ),
Janu Dolanskou (dolanska@massumavsko.cz, 730 870 047).

Informace o akci je možno dále vyhledat na www.sossumavsko.cz.

Akce se konala v rámci projektu Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek, který je financovaný z Evropské unie.