Publikováno: 11. 6. 2018 | Zpět

Kulatý stůl na téma „Síťování sociálních služeb na ORP Písek“ se uskutečnil dne 8. června 2018 v zasedací místnosti Městského úřadu Písek. Akce se konala v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“. K účasti byli přizváni pracovníci Krajského úřadu Jihočeského kraje, ale účast bohužel odmítli. Informace na toto téma podali zaměstnanci Odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek.

Jihočeský kraj nově aktualizuje síť sociálních služeb, vydal i metodiku a uskutečnil několik kulatých stolů na toto téma. Poskytovatelé musí městu předložit zpracovanou žádost o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. Starostka města poté vydá vyjádření obce k potřebnosti sociální služby za účelem zařazování sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.