Publikováno: 11. 12. 2018 | Zpět

V pořadí již druhý kulatý stůl v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“ se uskutečnil dne 7. prosince 2018 v prostorách Denního centra a noclehárny v Písku. Tentokrát na téma „Opatrovnictví“, „Dobrovolnictví“.

Akce se zúčastnili především zástupci poskytovatelů sociálních služeb v Písku a zástupci odboru sociálních věcí Města Písek.

O novinkách v opatrovnictví podal zajímavé informace pan soudce Mgr. Ondřej Mörtl z Okresního soudu v Písku. Přítomní se mohli dotazovat na konkrétní případy a jak v nich postupovat.

Informace také podali zástupci Úřadu práce a nemocnice Písek.

O dobrovolnictví pohovořila zástupkyně Dobrovolnického centra BONUM paní Markéta Chládková, Dis.