Publikováno: 27. 2. 2019 | Zpět

KPSS: Zahájeno zpracování "Akčního plánu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje"

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost, že zahájil zpracování dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2020 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 – 2021. Při tvorbě tohoto dokumentu budou využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb i data interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb o zařazení konkrétních služeb do základní sítě na území Jihočeského kraje, dále ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2019, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých dalšími zdroji.

Podněty k AP SPRSS JčK a nastavení základní sítě sociálních služeb Jihočeském kraji na rok 2020 mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zaslat prostřednictvím vyplněného formuláře – příloha tohoto článku v termínu do 10. 3. 2019. Podněty budou předloženy Krajské koordinační skupině.

Z tiskové zprávy Jihočeského krajského úřadu i pro ORP Prachatice. Budeme rádi, pokud i nás budete informovat o podnětech, které jste k připomínkování na kraj zaslali. Děkujeme. KPSS@Prachatice.eu

Formulář k podnětům AP 2020 zde (odkaz na Sociální portál Jihočeského kraje).

Hanka RH+ Rabenhauptová