Publikováno: 1. 3. 2019 | Zpět

KPSS: Pracovní skupina Rodiny s dětmi, exkurz, analýza, SWOT

Pracovní skupina Rodiny s dětmi v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006580 se sešla v prachatickém Portusu. Analyzovalo se, diskutovalo i procházen byl prostor projektových pracovišť Portusu.

Vedoucím pracovní skupiny Rodiny s dětmi je ředitel PORTUSU Prachatice Petr Šmíd. Osobně se podílel na analýze uživatelů sociálních služeb pro danou oblast. Podklady, které obsahovaly popis potřeb uživatelů v cílové skupině rodiny s dětmi, na základě průzkumu budou sloužit pro připravovanou tvorbu Střednědobého plánu sociálních služeb na ORP Prachatice pro období 2020 – 2022.

Jak uvedl Petr Šmíd: „Průzkum potřeb uživatelů sociálních služeb probíhal od června do prosince 2018 mezi uživateli sociálních služeb (aktuální uživatelé, potenciální uživatelé - osoby v nepříznivé sociální situaci, které služby nevyužívají popř. jejich rodinní příslušníci, odborná veřejnost atd.) a byl zaměřen na rodiny s dětmi.  Průzkumu se zúčastnilo 52 respondentů, převážně z věkové kategorie 20 – 50 let. Z odpovědí se potvrdila hypotéza, že informace o sociálních službách v regionu si uživatelé zjišťují až v okamžiku, kdy se jich přímo či nepřímo dotýkají z hlediska potřebnosti. Pokud jsou již uživateli, jsou převážně spokojeni, pokud mají bydliště přímo v Prachaticích, v okolních obcích je menší dostupnost – až absence některých typů služeb.

Z průzkumu vyplynulo například (byť v mnohém nejde o sociální službu), v otázce:  Postrádáte Vy nebo někdo z Vašich blízkých některou sociální službu? Doučování, Ranná péče, Služby pro seniory a Rodiny s dětmi, Poradenství,  NZDM, Osobní asistence, Pedikúra, Práce se zdravotně postiženými – většina služeb je zaměřeno na děti, seniory či rodiny, Psycholog

PS Rodiny s dětmi následně pak prošla všechny prostory PORTUSU Prachatice, setkala se s dětmi ve skupince a maminkami s malými dětmi při cvičení. Opravený dům v Kasárenské ulici je velmi dobře využíván, naplňován zajímavými aktivitami – viz. www.portusprachatice.cz

Jednání se zúčastnila například místostarostka Záblatí paní Emilie Vopeláková, ředitelka ZŠ Prachatice Zlatá stezka 387, nebo zástupci DDM Prachatice, úřadu práce, sociálního odboru, odboru kanceláře starosty SOS Šumavsko. Mnoho věcí se prolíná se sociálními službami (zdravotnictví, školství, rozvoj měst, zaměstnanost). Děkujeme všem za aktivní účast.

Nejbližší akce KPS: 1. dubna v rámci vzdělávání setkání kolem plánování, 3o. 4. Exkurz po sociálních službách do Tábora.

Blíže Hanka RH1 Rabenhauptová KPSS@Prachatice.