Publikováno: 1. 3. 2019 | Zpět

Jednání pracovní skupiny Osoby v krizi v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Prachatice, která se uskutečnila na počátku února v KreBulu se setkala s velkou návštěvností především poskytovatelů služeb, zástupců realizátora SOS Šumavsko a partnera města Prachatice.

Na PS Osoby v krizi se stejně jako při všech ostatních jednáních (PS Osob se zdravotním postižením, Senioři a Rodiny s dětmi) se hodnotily závěry dotazníkového šetření u cílové skupiny osob v krizi (osob ohrožených sociálním vyloučením, vyloučených osob, …), vymezovala se cílová skupina a byla zahájena SWOT analýza.

Z dotazníkového šetření, které bylo provedeno na podzim loňského roku cca u 30 respondentů v 18 obcích ORP Prachatice bylo zjištěno, že je slabá informovanost o sociálních službách (pokud někdo služby nepotřebuje, nevyhledává ani informace), přesto v odpovědích se párkrát objevilo krizové centrum, občanská poradna, kontaktní centrum, azylové domy. V závěru bylo sepsáno, že sociální služby chybí v menších městech, nebo v dopravní dostupnosti do Prachatic. Výsledky a veškeré informace ke komunitnímu plánování najdete na www.prachatice.eu a www.sossumavsko.cz

Zajímavá byla diskuze zástupců Fokusu Strakonice (kde vzniká Centrum duševního zdraví), Preventu, Portusu i KreBulu Prachatice. Zapojila se do diskuze i Farní charita Prachatice, zástupci sociálních odborů z Prachatic a Vimperku, SOS Šumavska, zástupce města Prachatice, Probační a mediační služby, Úřadu práce Prachatice.

Ke SWOT analýze můžete přispět i vy. Co považujete za silné a slabé stránky v sociálních službách pro cílovou skupinu Osov v krizi na ORP Prachatice? Jaké příležitosti a výzvy v této oblasti vidíte?

Napište nám. Děkujeme.