Publikováno: 1. 3. 2019 | Zpět

Senioři bez nehod

Projekt, na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě Senioři bez nehod, proběhl v Prachaticích. Kampaň Senior bez nehod realizuje společnost ECHOPIX, je financována z Fondu zábrany škod. Jejím hlavním cílem je seznámit naše starší spoluobčany s tím, jak se bezpečně pohybovat po silnicích.

Za podpory odboru komunálních služeb a dopravy, kanceláře starosty Městského úřadu Prachatice a SeniorPointu Prachatice navštívilo několik desítek seniorů řidičů i chodců edukativní přednášky v prostorech domu Křižovatka u parku, na Zlaté stezce 145, v Prachaticích

Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. Představují 18 % z celkové populace České republiky, ale jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod je více jak 24 %! Alarmujícím faktem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65 až 74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30 až 49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 16 x vyšší!

Součástí přednášek byla naučná edukativní videa (s herci Jaroslavou Obermaierovou a Jiřím Štědroněm) a herecké scénky, které zajímavou a zábavnou formou ilustrovaly reálné scénky s dopravní tématikou.  Zacíleno bylo na řidiče automobilů, ale také na seniorské spolujezdce, chodce, cyklisty, cestující prostředky hromadné dopravy. Podrobněji hovořeno bylo například o statistikách dopravních nehod a jejich příčinách, o specifikách chování starších řidičů v silničním provozu, o zdravotních prohlídkách šoférů, vlivu nemocí či medikamentů na výkon řidiče, o vybavení moderních automobilů a jak je správně využívat, o změnách v pravidlech silničního provozu a o dopravních značkách. Řeč bylo i o tom, jak se správně chovat jako chodec, jak je to s předností chodců na přechodech, ale také o bezpečné a zdravé cyklistice. Došlo i na to, jak správně cestovat autobusy či tramvajemi. Součástí přednášky bylo i zapojení účastníků. Skvělá práce moderátora a také odměna na závěr, naučná publikace s reflexními prvky.

Seniory ohrožují jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také postupný úbytek psychických a fyzických schopností. V konečném důsledku pak s narůstajícím věkem stoupá riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. Při působení stejné síly jsou osoby ve věku nad 75 let vystaveny třikrát většímu riziku vzniku smrtelného zranění než osmnáctiletí. Nejohroženější jsou senioři jako cyklisté, výrazně méně nebezpečí jim hrozí při přepravě automobily. Obecně pak jsou osoby ve věku nad 65 let dvakrát více vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně narůstá – ohrožení je více než 16násobné. Je ovšem dobré připomenout, že aktuální mentální i fyzická kondice jsou velmi individuální záležitostí.

Tak šťastnou cestu a šťastné návraty domů.

Hanka RH+ z kanceláře starosty a Luboš Kvasnička, vedoucí KSD