Publikováno: 8. 7. 2019 | Zpět

Zpracované analytických podklady, které mapují aktuální situaci na území SO ORP Vimperk v oblasti sociálních služeb, naleznete v sekci "Dokumenty" - http://www.sossumavsko.cz/planovani-socialnich-sluzeb/vimperk

Vytvořené analýzy budou sloužit jako podklad pro samotnou tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, zejména pro činnost pracovních skupin.