Publikováno: 31. 7. 2019 | Zpět

Cílem projektu je zajištění kontinuity procesů plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji, zejména zpracování navazujícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2022-2024 a aktualizace Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji. Dále pak zpracování odborných analýz a realizace zahraničních stáží za účelem efektivního řízení a plánování kapacit sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

Klíčové aktivity projetu jsou:

 

KA 1 – Procesy plánování sociálních služeb, vytváření a řízení sítě sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje

Výstupem této klíčové aktivity je především zpracování dokumentu s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022-2024.

 

KA 2 – Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování sociálních služeb

Výstupem klíčové aktivity je zpracování dokumentu Metodika pro získávání informací z výkonu sociální práce na obcích pro účely plánování sociálních služeb.

KA 3 – Odborné analýzy

KA 4 – Zahraniční stáže

KA 5 – Evaluace projektu

 

V rámci projektu je možné se zapojit do klíčových aktivit KA 1 a KA 2 jako součást pracovních skupin. Tímto bychom rádi vyzvali ke spolupráci obce na území kraje. Rádi bychom získali informace o potřebách uživatelů sociálních služeb a možnostech vedoucí k uspokojení těchto potřeb.

V případě zájmu se neváhejte obracet na níže uvedené pracovníky:

Mgr. et Mgr. Lenka Zevlová, tel. 386 720 844, e-mail: zevlova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Lukáš Machát, tel. 386 720 927, e-mail: machat@kraj-jihocesky.cz