Publikováno: 4. 11. 2019 | Zpět

Díky projektu Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice a také díky Vám poskytovatelům sociálních služeb a služeb doprovodných, členům a vedoucím pracovních skupin, Městu Prachatice a Hance RH+ Rabenhauptové, organizaci SOS Šumavsko, z.ú. a všem zainteresovaným byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice na období 2020 – 2022, jehož podobu naleznete ZDE.

Nyní má odborná i laická veřejnost možnost tento strategický dokument veřejně připomínkovat. Dokument zahrnuje především Priority, opatření a aktivity pracovních skupin a Průřezové priority.

Připomínky k dokumentu je možné zasílat v termínu do 12. 11. 2019 do 10:00 hodin na e-mail: dolanska@sossumavsko.cz.

Došlé připomínky budou vypořádány a výsledný dokument bude předložen ke schválení Řídícím výborem komunitního plánování a Radou města Prachatice.