Publikováno: 8. 1. 2020 | Zpět

„Jak plynul adventní čas v NADĚJI“

V dnešní době dětem připomíná adventní kalendář, že se blíží Vánoce. Je po Vánocích a my s dětmi i rodiči vzpomínáme, jak děti před Vánoci psaly a malovaly dopisy Ježíškovi a kladly je za okna kluboven a domovů, aby jim přinesl vytoužené dárky.  V klubech se  výuka předškoláků celý prosinec vztahovala ke zvykům a tradicím,  děti se dozvěděly, co dělají skřítci v předvánočním čase, probírala se pohádka Perníková chaloupka,  povolání pekař a kuchař. Děti také tvořily různé čertíky, Mikuláše, andílky, papírové řetězy, adventní věnce, vánoční přání, jmenovky na dárky a další.

Spolek NADĚJE provozuje tři předškolní kluby Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka a čtyři neformální kluby doučování pro děti ze základních škol. Finance na provoz center jsou zajištěny prostřednictvím projektu podpořeného z EU, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022. Projekt Vzdělání pro všechny výhodou (3V) lze vyhledat pod registračním číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

V adventním čase a období před vánočními svátky se díky dobročinnosti událo v písecké NADĚJI několik akcí. Již letitou a tradiční akcí písecké pobočky NADĚJE  je Mikulášská besídka pro děti ze všech středisek. Třetím rokem nám pomáhali dobrovolníci z Bonumu. I letos přišla za dětmi známá trojice, čert, Mikuláš a anděl. Děti byly dotazovány, zda byly celý rok hodné, mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku. Děti se sice vždy bojí, ale po chvilce se najde odvážlivec, který vystoupí s básničkou, která posílá svým textem čerty do pekla! Čert trochu hartusil, ale nakonec mohly i nejmenší děti v doprovodu maminek ukázat, co si připravily a dostaly z rukou anděla balíčky se sladkostmi a ovocem, které si rodiče si předplatili pro své děti.

Předškoláci navštívili seniory v Diakonii Blanka. Rozdávali ručně a osobně vytvořená přáníčka v podobě anděla a potěšil tak naše přátele a zaměstnance z Diakonie. V dětských klubech proběhlo několikrát i pečení cukroví před  konáním vánočních besídek. Jednalo se o společné setkání rodičů a děti u stromečku a stolů s cukrovím, zpívaly nebo poslouchaly se vánoční koledy a došlo i na rozdávání dárků. Balíčky dětem připravili dárci, kteří se připojili do akce Diakonie CČE - Krabice od bot. Akce spočívá v tom, že zabalíte dárky, které udělají dětem radost, do krabice od bot a napíšete na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určená a dárek odnesete na vybrané sběrné místo. Dobrovolníci pak zajistí předání dárků dětem. Akce má za cíl potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci. A to se opět povedlo. Všechny obdarované děti měly z dárků velikou radost! Při besídkách se ochutnávalo i výborné cukroví, které si děti při činnostech v kuchyňkách v kluboven připravily pro své rodiče.

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží