Publikováno: 6. 3. 2020 | Zpět

Písecká NADĚJE uspořádala oficiální otevření prostor Rodinného centra eN

V pondělí 10.2. 2020 proběhl v Rodinném centru eN den oficiálního otevření prostor pro veřejnost, spolupracující instituce a spřátelené organizace.

Cílem oficiálního otevření centra bylo představení poslání a činnosti nové registrované sociální služby na území města Písku. Služba je určena zejména rodičům s dětmi či rodičům samoživitelům, kteří řeší problémy týkající se zajištění péče o děti. S cílem zajistit bezpečné        a vhodné zázemí pro rodinu. Často je řešena otázka bydlení. Rodiny žijí v malých nevyhovujících prostorech, platí nepřiměřeně vysoké nájemné a samozřejmě se nabalují další problémy v podobě dluhů, ztráty zaměstnání atd. Právě v těchto situacích se mohou rodiče na pomoc Rodinného centra eN obrátit a požádat o pomoc. Služba je poskytována zdarma díky finanční podpoře ESF.

Setkání se zúčastnili zástupci několika institucí a NNO – např.  Město Písek (zástupci sociálního odboru včetně agendy OSPOD), také dorazil pan místostarosta města Písku Ing. Petr Hladík. Pozvání přijala také konzultantka Agentury pro sociální začleňování pro lokalitu Písek a nechyběli ani zástupci Úřadu práce v Písku aj.

Program setkání byl představen již v samotné pozvánce:

1) úvodní slovo oblastního ředitele spolku NADĚJE p. Daniela Svobody, B. Th.

2) představení nové registrované sociální služby – paní Mgr. Petrou Martíškovou (vedoucí pobočky spolku NADĚJE v Písku)

3) Dále probíhala diskuze a dotazy přítomných

Všem, kteří dorazili, moc děkujeme za účast a podporu.

Projekt RODINNÉ CENTRUM EN, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011576 je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu bude poskytována sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022.

Mgr. Petra Martíšková