Publikováno: 20. 10. 2021 | Zpět

Byli jste v úterý 5.10. v Palackého sadech? V okolí hudebního altánu proběhla již podruhé akce NADĚJE dětem jako součást oslav založení NADĚJE v Písku. Byla zahájena ve 13h. za aktivní pomoci pořadatelů z řady zaměstnanců písecké pobočky NADĚJE a skončila v 16h.

Děti a rodiče se podíleli na šesti dovednostních soutěžích z dvanácti připravených aktivit, za které dostali razítka do startovní karty. Nejmladším dětem v kočárku pomáhaly maminky, které si soutěže s dětmi též užily. Děti získaly drobné odměny v podobě plyšáků, omalovánek, slunečních brýlí, pantoflí a sladkostí. Akce se zúčastnily děti různého věku, od batolat po deváťáky a každý našel svoji oblíbenou aktivitu. Nejtěžšími aktivitami dle slov dětí byly prohazovací zvířátka a chytání rybiček, ale všem se aktivity nakonec povedlo zdolat. Zájemci si mohli na stanovišti číslo tři nechat namalovat na obličej vybraný motiv. Soutěžících dětí bylo 172 a 10 dětí si soutěžení zopakovalo.

Spolek NADĚJE zahájil v Písku svoji činnost v listopadu roku 2001 po jednání s městským úřadem sociální prací v lokalitách Svatoplukova a Purkratice, kde NADĚJE působila na ubytovnách. Středisko Svatoplukova bylo zařazeno doprostřed obousměrného vícestupňového integračního systému (standardní nájemní byt - sociální byt - holobyt).  Rodinám na ubytovně je poskytována sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Pro děti zde funguje předškolní a školní klub Chaloupka a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Středisko Purkratice bylo koncovým prvkem vícestupňového integrovaného systému (standardní nájemní byt - sociální byt - holobyt). V tomto středisku byla poskytována sociální služba terénní program, později sociálně aktivizační služba pro rodiny. I tady fungoval předškolní a školní klub U Rybníčku.

V roce 2003 bylo ve středisku Nábřeží otevřeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov, které nabízí využívání prostor bezplatně a anonymně ročně okolo 90ti klientům ve věku 6 – 26 let. Snažíme se o podporu vzdělanosti klientů formou mimoškolní přípravy a výchovně-vzdělávacích programů, spolupracujeme se školami a jinými píseckými organizacemi. Nabízíme pomoc s obtížnými situacemi klientů a trávení volného času v bezpečném prostředí, kde se mohou realizovat při různých kreativních a sportovních činnostech. 

Předškolní klub Margaretka byl otevřen na středisku Nábřeží v roce 2006 pro děti ve věku od 3 – 7 let, s kapacitou 12ti míst.

Terénní práci v roce 2010 začala NADĚJE na středisku U Sadů z počátku v rodinách na sídlišti Portyč. Ve středisku U Sadů byl do července 2020 realizován terénní program v Písku. Pracovnice se věnují návštěvám rodin, převážně ze sídliště Portyč a okolí. Cílem je prevence vystěhování z nájemních bytů, prevence předluženosti rodin a sociálně-patologických jevů.

Hlavní oblastí je dluhové poradenství, bytová otázka, zaměstnání, rodinné vztahy, ochrana oprávněných práv a zájmů a vyjednávání na úřadech.

Dalším střediskem písecké pobočky je Rodinné centrum eN v Žižkově ulici, kde je od září 2019 otevřeno poradenské centrum pro rodiny s dětmi. Činnost Rodinného centra eN, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011576 je spolufinancována Evropskou unií v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022. Služba je určena rodičům s dětmi či samoživitelům v obtížné životní situaci, když si neví si rady a potřebují pomoct a podpořit, aby danou životní situaci zvládli a udrželi tak vhodné zázemí pro sebe a své děti. Podpora rodiny a rodičů spočívá v upevňování rodičovských kompetencí a dovedností, které zajistí celistvé fungování rodiny jako celku.  

Místo zmiňovaného střediska v Purkraticích otevřela NADĚJE v srpnu 2020 nové středisko v Roháčově ulici. Do tohoto střediska se přestěhovaly dětské kluby a sociální pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi z Purkratic a také středisko U Sadů z Fügnerova náměstí s terénním programem. Nové středisko nese i nová jména služeb - sociálně aktivizační služby Klíč a předškolní a školní klub Klíček. V Roháčově ulici je poskytována potravinová pomoc.

Napříč třemi středisky reaguje na problematiku vzdělávání dětí v sociálně vyloučených lokalitách ve městě Písku projekt s názvem "Vzdělání pro všechny výhodou" (3V). Projekt si klade za cíl zajistit kontinuitu práce s dětmi předškolního věku, základních škol a rodinami ve vyloučených lokalitách v rovině vzdělávání a také osvětovou kampaní mezi rodiči, ale i veřejností. 

Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022 a je podpořena prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt 3V, registrační číslo  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718, vykonává aktivity zaměřené na vzdělávání dětí předškolního a školního věku, kdy fungují tři předškolní a čtyři školní kluby. V předškolním se připravují děti ve věku 3 - 6 let pod vedením lektorek na vstup do mateřské a základní školy. Děti školního věku si pod dohledem lektorek mohou napsat domácí úkoly, připravit referáty, opakovat si učivo do školy, pomáhaly s výukou dětí v době covidu. Po skončení doučování mohou děti trávit v klubovně středisek volný čas, tvořit, vyrábět, využít počítač, zahrát si různé společenské a stolní hry.

21. srpna 2021 si spolek NADĚJE připomněl 31. výročí svého založení v České republice. V loňském roce se mělo společně oslavit kulaté 30. výročí, ale téměř ze všech záměrů kvůli covidu sešlo. Oslavy 30. výročí proběhly až 8. října v Litomyšli.

S potěšením jsme přivítali pana místostarostu Ing. Petra Hladíka, který naši akci podpořil nejen svou účastí, ale programem všechny provázel, protože nám na poslední chvíli onemocněl moderátor. A za to mu náleží velké díky. V průběhu akce seznamoval přítomné s disciplínami na stanovištích a s historií vzniku středisek písecké pobočky NADĚJE, a také zavzpomínal na léta, kdy byl v písecké pobočce NADĚJE vedoucím. Akce se účastnil i ředitel plzeňské oblasti Ing. Luboš Protivínský a s malováním na obličeje pomohla kolegyním současná vedoucí pobočky Mgr. Andrea Štorková. Sociální odbor zastoupila Bc. Magdalena Kaspříková.

Všem pořadatelům velice děkujeme, že pomohli oslavit NADĚJI dvacetileté výročí spolu s píseckými dětmi, a těšíme se na další spolupráci. Věříme, že si jistě každý našel tu svou oblíbenou aktivitu a že se s některými potkáme na dalších plánovaných akcích v rámci oslav pobočky.

Za NADĚJI připravila Hana Šefránková