Publikováno: 21. 3. 2022 | Zpět

V březnu 2022 bylo ve spolupráci s Městem Písek zahájeno komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na Písecku.

Všeobecným cílem zakázky je vytvoření akčního plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Písek na rok 2023 a aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb pro ORP Písek.

V nejbližší době budeme rozesílat jednotlivé aktivity z komunitního plánu sociálních služeb všem poskytovatelům k vyplnění do Akčního plánu na rok 2023. Na jednání pracovní skupiny již bude připravený dokument k připomínkování.

Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem o spolupráci, na jednání pracovní skupiny, která proběhne 16. května 2022 v Komunitním centru – v prostorách Denního centra a noclehárny (Sedláčkova 450, Písek) od 13 hodin. Prosíme o potvrzení zájmu na emailu: dolanska@sossumavsko.cz.