Publikováno: 10. 3. 2018 | Zpět

Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006526

Název programu

Operační program Zaměstnanost

Číslo a název výzvy

03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí v ORP Strakonice. Cílem je podpořit poskytovatele, zadavatele a uživatele sociálních služeb i širokou veřejnost v nastavení transparentní a efektivní sítě sociálních služeb. Projekt se zaměřuje na udržení a zkvalitnění procesu plánování dostupnosti sociálních služeb i na udržení navázaného partnerství v sociální oblasti. Hlavním výstupem projektu je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Strakonice.

Termín realizace projektu

1.2.2018 – 31.1.2020

Klíčové aktivity

KA 01 - Zajištění a koordinace procesu plánování
KA 02 - Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS)/akčních plánů (AP)
KA 03 - Vytvoření SPRSS/AP
KA 04 - Informování a zapojování účastníků procesu plánování
KA 05 - Vzdělávání účastníků procesu plánování

Předpokládaný rozpočet projektu

1 796 225,00 Kč

Realizační tým

Manažer výstupů klíčových aktivit: Hanka Lukešová/724 058 536
Koordinátor projektu: Petra Hovorková/735 122 590
Manažer pro práci s cílovou skupinou: Petra Hovorková
Metodik projektu: Bohumil Petrášek
Odborný konzultant/poradce/expert/specialista
Vedoucí pracovních skupin:
Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením: Bc. Helena Turková, Oblastní charita Strakonice
Podpora osob v krizi: Bc. Romana Stříbrná, Fokus – Písek, z.ú.
Podpora rodin, dětí a mládeže: Bc. Zuzana Rysová, PREVENT99, z.ú.
Národnostní a etnické menšiny: Michal Němec, PREVENT99, z.ú.