Plánování sociálních služeb » Strakonice

Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice

ESFCR

Rozvoj sociálních služeb pro území ORP Strakonice je formou komunitního plánování řešen již od roku 2011, kdy byl místní akční skupinou MAS Šumavsko (dříve CHANCE IN NATURE – LAG) zpracován historicky první strategický dokument pro tuto oblast, a to na roky 2012 – 2014.

Proces komunitního plánování byl průběžně monitorován a aktualizován do dílčích akčních plánů na jednotlivé roky. Řídící tým a pracovní skupiny, tak zpracovaly každoročně obsah jednotlivých priorit dle aktuálního vývoje a potřeb. Jejich prostřednictvím tak docházelo k udržení procesu komunitního plánování, udržení řídící struktury a spolupráce.

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb, je strategickým dokumentem, který jednak popisuje výchozí obraz sociálních služeb a služeb doprovodných na území Strakonicka, dále zachycuje celý proces plánování, ale mimoto je také jakousi pokladnicí či zásobárnou žádoucích projektů, jejichž realizace povede k rozvoji sítě sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku a k vyřešení stávajících problémů v této oblasti.

V únoru 2018 bylo ve spolupráci s městem Strakonice zahájeno pokračování procesu projektem "Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006526, financováno z OPZ.

Cílem projektu je tvorba nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, akčního plánu na rok 2019, monitoring plnění akčního plánu z roku 2018. Budou probíhat diskusní kulaté stoly a bude vytvořen katalog poskytovatelů sociálních služeb.

Bližší informace sledujte na těchto stránkách či na stránkách partnera: http://www.strakonice.eu/kpss

Aktuálně

Dokumenty