Plánování sociálních služeb » Vimperk

Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Vimperk

ESFCR

V lednu 2018 bylo ve spolupráci s městem Vimperk zahájeno komunitní plánování sociálních služeb na Vimpersku.

Cílem projektu je proces plánování sociálních služeb, který povede k zajištění kvalitní, dostupné a efektivní sítě sociálních služeb na území SO ORP Vimperk, která bude transparentní a bude zajišťovat stabilní informační kanály mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty v oblasti sociálních služeb. Cílem je zapojit do procesu plánování všechny cílové skupiny, kterými jsou zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb a v neposlední řadě i aktivní veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá. Důležité je taktéž zaměřit pozornost na samosprávu – zajistit její informovanost o problematice sociální oblasti.

Aktuálně

Dokumenty