Plánování sociálních služeb » Vimperk

Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Vimperk

V roce 2024 byl zahájen projekt „Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk

v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“.

Hlavním výstupem je zpracování dokumentu SPRSS ORP Vimperk pro roky 2024 – 2026.

Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak,

aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů.

Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb.

 

 

 

 

V lednu 2018 bylo ve spolupráci s městem Vimperk zahájeno komunitní plánování sociálních služeb na Vimpersku.

Cílem projektu je proces plánování sociálních služeb, který povede k zajištění kvalitní, dostupné a efektivní sítě sociálních služeb na území SO ORP Vimperk, která bude transparentní a bude zajišťovat stabilní informační kanály mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty v oblasti sociálních služeb. Cílem je zapojit do procesu plánování všechny cílové skupiny, kterými jsou zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb a v neposlední řadě i aktivní veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá. Důležité je taktéž zaměřit pozornost na samosprávu – zajistit její informovanost o problematice sociální oblasti.

Aktuálně

Dokumenty