Publikováno: 1. 2. 2019 | Zpět

V lednu 2019 schválilo Zastupitelstvo Města Prachatice Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019. Dokument vznikl v projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006580, který je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019