Podpora pečujících osob na Prachaticku a Vimpersku

ESFCR

Projekt Podpora pečujících osob na Prachaticku a Vimpersku,Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010776, je zaměřen na podporu osob pečujících o osobu se zdravotním postižením nebo o seniora s cílem rozšíření možností jejich uplatnění na trhu práce a eliminaci sociálního vyloučení.

Podpora pečujících osob je zaměřena na zvýšení kvalifikace, vzdělávání, zajištění informovanosti a tvorbu a zavádění konceptu Bezpečný domov.

Aktuálně

Dokumenty