Publikováno: 29. 7. 2019 | Zpět

Projekt EPP Pomáhej Pohybem na podporu Domu sv. Petra pro muže

 

Azylový Dům sv. Petra pro muže v Záblatí u Prachatic nabízí pomoc a dočasné útočiště lidem bez domova již od roku 2006. Během 13 let jeho existence jsme podali pomocnou ruku celkem 308 mužům, kteří se ocitli z nejrůznějších důvodů bez přístřeší, bez prostředků a bez pomoci rodiny na okraji společnosti, která o ně nejeví zájem. Pomáháme mužům ve věku od 18 do 64 let, kteří mají dobrou vůli postavit se na vlastní nohy a vrátit se zpět do normálního života.

 

Naše pomoc spočívá v poskytování dočasného ubytování, vytváření příležitostí pro obnovování pracovních návyků, získávání nových znalostí a dovedností i sociálních kontaktů.

 

Každý, kdo se zkouší vydat na cestu ZPĚT do společnosti, musí být silný a odvážný. Našim klientům pomáháme, aby sílu a odvahu na své cestě neztráceli.

 

UDĚLEJTE, NĚCO, CO NEDĚLÁ KAŽDÝ – sportujte pro azylový dům pro muže. Ujděte, uběhněte, nebo ujeďte na kole kus cesty s našimi klienty.

 

Získané prostředky použijeme na dofinancování nákladů spojených s běžným provozem azylového domu pro muže - nájemné, vybavení domu (nutná náhrada starého vybavení), mzdy pracovníků v přímé péči, údržba služebního vozu, účetní služby.

 

Děkujeme!