Publikováno: 30. 9. 2021 | Zpět

Spolek NADĚJE zahájil v Písku svoji činnost v listopadu roku 2001 po jednání s městským úřadem sociální prací v lokalitách Svatoplukova a Purkratice. V roce 2003 bylo otevřeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov v ulici nábřeží 1. máje. Terénní práci  v roce 2010 začala NADĚJE z počátku v rodinách na sídlišti Portyč. Dalším střediskem písecké pobočky je Rodinné centrum eN v Žižkově ulici, kde je od září 2019 otevřeno poradenské centrum pro rodiny s dětmi. Místo zmiňovaného střediska v Purkraticích otevřela NADĚJE v srpnu 2020 nové středisko v Roháčově ulici. Do tohoto střediska se přestěhovaly dětské kluby a sociální pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi z Purkratic a také středisko U Sadů z Fügnerova náměstí s terénním programem.

Na úterý 5. 10. 2021 připravuje písecká pobočka NADĚJE akci pro děti, která je součástí oslav dvaceti let založení NADĚJE v Písku.

Akce NADĚJE dětem bude probíhat od 13h. do 16h. v Palackého sadech v okolí hudebního altánu. Děti se mohou těšit na dovednostní soutěže, kdy zdolání aktivit na stanovištích bude zaznamenáno do startovního lístku, a získají drobné odměny. Těšíme se na soutěžící děti různého věku, zveme rodiče a prarodiče s dětmi, družiny i dětské skupiny. Každý si jistě najde svoji oblíbenou aktivitu. V případě vytrvalého deště bude akce zrušena.

Za NADĚJI připravila Hana Šefránková