Publikováno: 9. 8. 2018 | Zpět

Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb se opět sejdou

Komunitní plánování sociálních služeb je věcí veřejnou, do jeho průběhu má možnost zasáhnout každý, kdo má o danou problematiku zájem. Na Strakonicku se podoba sociálních služeb opět začne plánovat v září letošního roku. Sejdou se pracovní skupiny, které byly zformovány v předešlém období a budou diskutovat o aktivitách, které by neměly chybět v akčním plánu na rok 2019. Jejich jednání jsou otevřená, máte-li zájem, přidejte se!

Termíny jsou následující:

PS „Podpora osob ohrožených závislostmi“ dne 18.9.2018 v 9.00 hodin v sídle PREVENT 99 z.ú. (Heydukova 349)

PS „Podpora rodin, dětí a mládeže“ dne 18.9.2018 v 11.00 hodin v sídle PREVENT 99 z.ú. (Heydukova 349)

PS „Podpora osob v krizi“ dne 25.9.2018 v 9.00 hodin v sídle FOKUS Písek, z.ú. (OC Hvězda)

PS „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením“ dne 25.9.2018 ve 12.00 hodin v sídle MěÚSS (Jezerní 1281)

 

Bližší informace k celému procesu a pozvánky získáte na webových stránkách Města Strakonice nebo na www.sossumavsko.cz.

Všechny aktivity budou realizovány v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP“/reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006526 podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost.

Za realizátora projektu, Hanka Lukešová