Plánování sociálních služeb » Český Krumlov

Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Český Krumlov

V roce 2024 byl zahájen projekt „Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov
v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“.

Hlavním výstupem je zpracování dokumentu SPRSS ORP Český Krumlov pro roky 2025 – 2027.

               

Aktuálně

Dokumenty