Plánování sociálních služeb » Prachatice

Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice

ESFCR

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá intenzivně na Prachaticku již od roku 2007. V letošním a příštím roce připravuje SOS Šumavsko, z.ú. ve spolupráci s Městem Prachatice v této oblasti několik dalších aktivit, ke kterým patří především tvorba nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na ORP Prachatice pro roky 2020 – 2022, tvorba akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Prachaticku pro rok 2019, monitoring plnění aktivit akčního plánu z roku 2018, realizace exkurze za příklady dobré praxe, tvorba videospotu Sociální služby na Prachaticku, vzdělávací akce pro poskytovatele sociálních služeb/uživatele/veřejnost/zadavatele, diskusní kulaté stoly, tvorba katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

Do procesu komunitního plánování jste zváni, zapojit se můžete prostřednictvím účasti v pracovních skupinách a dalších aktivitách. Informace sledujte na těchto www stránkách, na www stránkách partnera Města Prachatice - www.prachatice.eu.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice spolufinancovaného Evropskou unií.

Aktuálně

EUROKLÍČ

7. 6. 2018

Zpráva z VP

1. 3. 2018

Dokumenty